POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI BLOK EKIPA GRUBE KRESKI


 1. Kto administruje danymi osobowymi?


  1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania oraz ochrony danych osobowych użytkowników aplikacji Blok Ekipa Grube Kreski.

  2. Administratorem danych osobowych jest Datarino Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-413), ul. Gwiaździsta 62, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000466917, NIP: 8943047054, REGON: 022170104, e-mail: info@rinoapps.com Kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych: iodo@datarino.com.


 2. Jakie dane i w jakim celu zbieramy i przetwarzamy?


  1. Jedyne dane, jakie od Ciebie zbieramy to nazwa identyfikująca Cię jako użytkownika, przy czym może to być imię i/lub nazwisko lub wybrany przez Ciebie nick. Dane te nie są dostępne dla innych użytkowników Aplikacji. Możliwa jest także rejestracja w Aplikacji za pośrednictwem portalu Facebook (wystarcza wówczas Twoja zgoda na udostępnienie profilu publicznego, przy czym w takim przypadku przetwarzamy też identyfikator wygenerowany w aplikacji).

  2. Dane wskazane w ust. 1 zbieramy w celu umożliwienia Ci korzystania z Aplikacji, a ponadto możemy je przetwarzać dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności, jak również ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym zapobiegania bezprawnym działaniom w ramach Aplikacji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

  3. W Aplikacji mogą być wyświetlane reklamy podmiotów trzecich, a poszczególne funkcjonalności Aplikacji związane są z dokonywaniem płatności na rzecz podmiotów trzecich. Zwracamy uwagę, że w przypadku skorzystania z takiej funkcjonalności, w celu dokonania płatności zostaniesz przekierowany do strony podmiotu trzeciego, w związku z czym rekomendujemy zapoznanie się z polityką prywatności takiego podmiotu.


 3. Podstawa przetwarzania danych


  1. Podstawą zbierania i przetwarzania danych jest Twoja zgoda udzielona przy instalacji Aplikacji i umożliwienie Ci korzystania z aplikacji (Artykuł 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO), jak również prawnie uzasadnione interesy Administratora (Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO), o których mowa w pkt. II ust. 2 powyżej.

  2. Podanie danych w procesie rejestracji jest dobrowolne, ale niezbędne dla korzystania z Aplikacji.


 4. Jak uzyskać dostęp do danych osobowych?


  1. Możesz w każdym czasie:

   1. poprawić swoje nieprawidłowe lub nieaktualne dane,

   2. zwrócić się do nas o elektroniczne przekazanie Twoich danych osobowych zgromadzonych w procesie rejestracji,

   3. zwrócić się do nas o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania Twoich danych lub wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania,

   4. cofnąć zgodę (jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o zgodę), w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, przy czym cofnięcie zgody na przetwarzanie danych równoznaczne jest z usunięciem konta,

   5. zwrócić się do nas z pytaniem o szczegóły dotyczące przetwarzania danych,

   6. wnieść skargę na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem.


 5. Jak chronimy Twoje dane?


  1. Ochrona anonimowości użytkowników oraz ochrona ich danych stanowi jeden z priorytetów naszego działania, dlatego stosujemy wysokie standardy ochrony danych, w szczególności połączenia szyfrowane certyfikatem SSL w trakcie przesyłania danych newralgicznych.

  2. Ponadto dostęp do bazy danych ograniczony jest wyłącznie do upoważnionego personelu, który jest zobowiązany do zachowania ścisłej poufności danych. Stosujemy zabezpieczenia fizyczne i elektroniczne zgodne z obowiązującymi przepisami.

  3. Żadne zebrane przez nas dane nie będą przekazywane innym podmiotom. Nie wyklucza to dokonywania przez nas analiz i opracowań statystycznych oraz przekazywania lub publikowania ich wyników.


 6. Kiedy usuwamy dane?


  1. Zasadniczo usunięcie danych jest decyzją użytkownika (usunięcie konta).

  2. Dane osobowe użytkownika, będą przechowywane przez okres posiadania aktywnego konta lub do momentu cofnięcia zgody, jak również przez dalszy okres w związku z obowiązkiem prawnym Administratora wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Administratora.


 7. Zmiany Polityki Prywatności i pytania


  1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym będziemy informować użytkowników na stronie internetowej www.rinoapps.com z wyprzedzeniem 7 dni.

  2. Pytania, uwagi i wątpliwości związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres mailowy: info@rinoapps.com.